İşbirliği Masası: Derneğimizin, ülkemizdeki üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, KOBİ’ler ile diğer tüm özel sektör kuruluşlarıyla; uluslar arası örgütler ile(UNDP, FAO,UNESCO vb. ) bir arada çalışmalar yapmak için kurmuş olduğu masamızdır. Oluşturacağı paydaşlık ilişkileri sayesinde, ortak çıkarlar doğrultusunda, mutualist ortamlar yaratmayı hedefleyen masanın çalışma alanı kurulacak işbirlikleri ve işbirliklerinin yönetimidir.