Diğer meslek üyelerinin aksine; endüstri, sistem ve işletme mühendisleri bir araya gelmekte zorlanmaktadır. Oluşturulacak örgütle, mesleği çeşitli sektör ve pozisyonlarda sürdüren mühendisler ile bölüm öğrencileri etkileşimde bulunarak bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecektir.

Dernek çatısı altında bir araya gelen üyeler, networklerini genişletecek, projeler üretebilecek, akademinin, kamunun ve özel sektörlerinin imkanlarından faydalanabilecektir.

Kamu alanındaki endüstri mühendisi istihdamını arttırmak için, çalışmaları bir elden yürütmek, kamuoyundaki etkiyi büyütecek ve karar vericileri ikna etmek daha kolay olacaktır.

Endüstri mühendislerinin; kalite, süreç yönetimi, proje yönetimi, iş geliştirme gibi uzmanlık alanlarında imza yetkisinin olması, mesleğimizin en önemli hak arayışlarından biridir. Bu konuda yapılacak çalışmaları sonuca ulaştırmak için bir bütün olmalıyız.

Endüstri Mühendisliği Derneği, tüm endüstri, sistem ve işletme mühendisleri ve bu bölümlerin öğrencilerinin gücü ile daha güçlü olacaktır.