Multi-Disipliner Yaklaşım

Endüstri Mühendisliği Derneği, logosunda da yer alan “Disiplinler Arası Kesişim Noktamız” vurgusuna büyük önem vermektedir. Endüstri mühendisleri, insan, makine ve malzemeden oluşan bütünleşik sistemlerinin tasarımı, gelişmesi ve kurulmasıyla ilgilenir; bu sistemlerden elde edilen sonuçları belirtmek, değerlendirmek için mühendislik analiz ve tasarım yöntemlerini kullanır. Derneğimiz de bu bakış açısıyla tüm faaliyetlerini bu çoklu alan (multi-disipliner) yaklaşımı ile yönetir.

Verimlilik

Verimlilik, günümüzün en önemli değerlerinden biri olarak sayılabilir. Verimsiz sistemler; zaman, maliyet ve işgücü israfına neden olmakta, kaynakların yönetimini zorlaştırmaktadır. Kıt kaynakları yönetmek ve darboğazların oluşumunu önlemek endüstri mühendislerinin en önemli görevlerindendir. Derneğimiz, verimliliği tüm faaliyetlerinde merkeze alarak, mesleki edinimlerini projelerine yansıtmaktadır.

Toplumsal Çıkarı Gözetmek

Endüstri Mühendisliği Derneği, kuruluş gayesiyle, sadece mesleki konu ve olaylarda değil, toplumu ilgilendiren her alanda fikirler üretmektedir. Ülkemizin ve dünyanın dert edindiği tüm konularda, endüstri mühendisliğine yakışır sistemsel bakışla süreçleri ele alarak, toplumsal fayda oluşturacak adımları bilimsel tabanlı uygulamalarla çözmeyi gözetmektedir.

Bütünsel Bakış Açısı

Endüstri Mühendisliği Derneği, bütünsel bakış açısını derneğin en önemli değerlerinden biri olarak görmektedir. İş süreçlerine, her sorun ve giriş hamlesine bütünsel bakış açısı ile uzun vadeli düşünerek çözümler üretiriz.

Yenilikçilik

İnovatif(Yenilikçi) bakış açısı, yüksek katma değerle çıktılar üretmek için hayati öneme sahiptir. Nesnelerin interneti, büyük veri yönetimi, endüstri 4.0 gibi geleceğimizde büyük yer kaplayacak konularda çalışmalar yürütmekte ve inovatif yöntemleri büyük bir ciddiyetle ele almaktayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir