Endüstri Mühendisliği Derneği, çeşitli sebeplerle bir araya gelemeyen endüstri, işletme ve sistem mühendislerini bir çatı altında toplayarak meslek haklarını savunmayı düşünen bir grup endüstri mühendisi tarafından 2017 Şubatında kurulmuştur. Dernek, endüstri mühendislerini bir araya getiren tek resmi kurum olma özelliğini taşımaktadır.

Sinerji masaları, paydaş işbirlikleri, raporlama ve analiz kabiliyetleri, sistemsel bakış açısı gibi mesleği ile ilgili gelişim çalışmaları yürüten dernek, hiçbir zaman toplumsal olaylara duyarsız kalmayarak bu konuda projeler üretmekte ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapmaktadır.