Endüstri Mühendisliği Derneği; sürdürülebilir refah için endüstri 4.0 ile toplum 5.0’ın entegrasyonunu gerçekleştirmeyi ana vizyonu olarak belirlemiştir.