İnovasyon ve Verimlilik Masası: İnovasyon ve verimlilik masamız, ülkemiz ekonomisini geliştirecek bu çok temel iki kavramı merkezine alarak, yenilikçi bakış açısını genele yaymak için çalışmalar yapıyor. İnovasyon uygulamalarının yarattığı katma değer ve verim artışına işaret eden çalışmalar yapan derneğimiz, ülkemizin düştüğü orta gelir tuzağını yapılacak inovatif değişimler ve verimlilik artışı çalışmalarıyla aşacağını düşünmekte ve bu konuya büyük önem vermektedir.

Proje Koordinatörü: Hazal Karaman
Faaliyet Alanı: Verimlilik