Stratejik Planlama Masası: Derneğimizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda; üyelerimizin istek ve beklentileriyle uyumlu oluşturulan hedeflere ulaşmak için yapılacak planlama faaliyetlerini üreten ve yöneten masamızdır. Bir örgütün gelecekte başarılı olması için, örgütün üst yönetimi tarafından, geleceğin tasarlanması, gerekli prosedür ve operasyonların geliştirilmesi süreci olarak tanımlanabilen stratejik planlama konusunda, endüstri mühendisliği bakış açısıyla yapılacak sistemsel planlamayı koordine eden sinerji masasıdır.

Bu masamızın koordinatörlüğünü, Momentum BT Kurucu Ortağı- Stratejisti, Endüstri Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Peker üstlenmektedir.

Proje Koordinatörü: Ufuk Peker, Ezgi Çetintaş      
Faaliyet Alanı: Strateji Belirleme, Planlama